Casa di moda
.

Apis - X Ray

U sklopu dela firme koji se bavi distribucijom i prodajom pića postoji promoteam koji je zadužen za promocije po velikim kafićima i klubovima. Promocije se organizuju u vreme reklamne kampanje pod određenim uslovima i standardima. Pogledajte fotografije sa promocije X Ray proizvoda u kafeu "Apis" u Jagodini.

 

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu

SLEDEĆA PROMOCIJA

CASA DI MODA - Sledeća promocija