Casa di moda
.

Kec - X Ray

U sklopu dela firme koji se bavi distribucijom i prodajom pića postoji promoteam koji je zadužen za promocije po velikim kafićima i klubovima. Promocije se organizuju u vreme reklamne kampanje pod određenim uslovima i standardima. Pogledajte fotografije sa promocije X Ray proizvoda u kafeu "Kec" u Paraćinu.

 

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu    CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu   CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu

CASA DI MODA - Promocija X Ray proizvoda u kafeu Kec u Paraćinu

SLEDEĆA PROMOCIJA

CASA DI MODA - Sledeća promocija