Casa di moda
.

Modus - Smile

U sklopu dela firme koji se bavi distribucijom i prodajom pića postoji promoteam koji je zadužen za promocije po velikim kafićima i klubovima. Promocije se organizuju u vreme reklamne kampanje pod određenim uslovima i standardima. Pogledajte fotografije sa promocije "Smile" proizvoda u kafeu "Modus" u Jagodini.

 

CASA DI MODA - Promocija Smile proizvoda u kafeu Modus u Jagodini    CASA DI MODA - Promocija Smile proizvoda u kafeu Modus u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Smile proizvoda u kafeu Modus u Jagodini

CASA DI MODA - Promocija Smile proizvoda u kafeu Modus u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Smile proizvoda u kafeu Modus u Jagodini   CASA DI MODA - Promocija Smile proizvoda u kafeu Modus u Jagodini

SLEDEĆA PROMOCIJA

CASA DI MODA - Sledeća promocija